Marketingové poradenství

V našem portfoliu naleznete hlavní, ale i podpůrné činnosti a služby pro realizaci aktivit, které naše klienty posouvají k větším úspěchům na daném trhu. My vám pomůžeme:

  • vytvořit marketingový plán a marketingové kampaně
  •  krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé marketingové cíle společnosti
  • cíle specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a časově proveditelné
  • pomůžeme vám poznat  silné a slabě stránky vaší společnosti, tedy příležitosti a rizika
  • pomůžeme vám poznat vaši  konkurenci
  • úspěšné mediální kampaně, prostřednictvím kterých se o vás dozví vaši potencionální zákazníci
  • pomůžeme vám zjistit co vaši  zákazníci vnímají a co je motivuje nakupovat