Výroba reklamy a tisk

Spolupracujeme s významnými tiskárnami a jsme schopni  zajistit:

 • kancelářské tiskoviny – hlavičkový papír, faxový papír, formuláře, objednávky, faktury, obálky
 • firemní tiskoviny – vizitky, výroční zprávy, firemní magazíny
 • tiskoviny na podporu prodeje – produktové listy, brožury, katalogy, firemní desky
 • materiály na podporu v místě prodeje – pos materiály – stojany, odběrové stojany
 • tiskoviny k reklamním kampaním – letáky, brožury, plakáty, dopisy, obálky

Našim klientům nabízíme kompletní zpracování tiskovin:

 • grafický návrh
 • sazba, zlom textů
 • scan a retuš obrazových předloh
 • fotomontáže
 • předtisková příprava (tvorba tiskového pdf, kontrola před výstupem)
 • digitální nátisk

Výhodou naší společnosti je, že jsme schopni zakázku realizovat komplexně, tedy od grafického návrhu až po finální tisk.

velkoplošný tisk

Jsme schopni zajistit

 • plakáty (větších formátů a2, a1, city light)
 • billboardy
 • reklamní poutače, síťoviny (reklamní bannery)
 • tapety (především pro výstavní expozice)
 • reklamní tabule (tisk v kombinaci s podkladovým pvc, plechem)
 • polepy vozidel (včetně celopolepů)
 • polepy výloh
 • svělelná reklama (světelné tabule, štíty, totemy)
 • pos, pop materiály (stojany, odběrové stojany v menším množství)

Jsme schopni zajistit další služby s velkoplošným tiskem spojené:

 • instalace, deinstalace bannerů, štítů
 • polep, následné očištění billboardů
 • polepy tabulí
 • polepy vozidel (včetně celopolepu)
 • označení firmy
 • polepení výloh
 • instalace světelné reklamy (tabulí, totemů)

Výběr z našich prací