Event marketing

Součástí marketingových aktivit je organizace různých společenských nebo firemních akcí, kterými je možné upoutat pozornost potencionálního zákazníka. Tyto akce mají vyvolat a podpořit zájem o nabízený produkt a  v neposlední radě je to důležitý marketingový nástroj, kterým prohlubujeme vztahy s obchodními partnery.

Na základě vašich požadavků a s ohledem na cílovou skupinu a očekávaný cíl, vybereme vhodný typ akce, připravíme kompletní program a scénář, vybereme vhodnou lokalitu, zajistíme akci po technické a personální stránce včetně moderátorů, zpěváků a dalších účinkujících, cateringu a souvisejících služeb.

  • firemní setkávání a konference
  • tradiční i netradiční soutěže
  • guerilla marketing
  • doprovodné programy
  • zajištění umělců a populárních osobnost
  • tiskové konference
  • kulturní programy

Zajistíme a zrealizujeme  kompletní technické vybavení pro vámi specifikovanou akci včetně všech povolení a připojení dle zadání.